گزارش تصویری

پروژه فاضلاب ندوشن در ایستگاه آخر

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان یزد از پیشرفت 70 درصدی پروژه ایجاد تاسیسات فاضلاب ندوشن خبر داد.

علمدار، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان یزد گفت: طول شبکه و خط انتقال فاضلاب شهر ندوشن 34 کیلومتر است که تا کنون 32 کیلومتر آن اجرا شده است و تا سه ماه آینده 2 کیلومتر باقیمانده نیز اجرا خواهد شد.

وی تصریح کرد: تصفیه خانه ندوشن نیز با ظرفیت تصفیه 280 مترمکعب  فاضلاب در شبانه روز در حال ساخت است و تا بحال بیش از 30 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

علمدار افزود: در حال حاضر 950 انشعاب فاضلاب برای مشترکین ندوشن نصب شده و قرار است این تعداد به بیشتر از یک هزار انشعاب برسد.

به گفته او حفظ بهداشت و محیط زیست و جلوگیری از آلودگی آب های زیرزمینی و استفاده مجدد از پساب از مزایای بهره برداری از این پروژه است.

کد خبر: 1715
  تاریخ خبر : 1402/06/13
 روابط عمومی
 703