گزارش تصویری

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان یزد:

کیفیت آب شرب در استان مطلوب است

جلال علمدار گفت: بر اساس آزمایش‌های انجام شده در آزمایشگاه کنترل کیفیت و بهداشت آب و فاضلاب، کیفیت آب آشامیدنی استان یزد در وضعیت استاندارد قرار دارد.

علمدار، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان یزد گفت: در شش ماهه نخست سال ۱۴۰۲، بیش از ۲۵ هزار آزمون میکروبی بر روی چهار هزار نمونه آب چاه‌ها، خروجی مخازن ذخیره و شبکه‌های توزیع آب استان یزد انجام شده است.

او گفت: یکی از مهمترین اقدامات برای دستیابی به آب با کیفیت از لحاظ عدم وجود آلودگی میکروبی، گندزدایی و ضدعفونی آب و همچنین پایش و نظارت مستمر بر حسن انجام گندزدایی از طریق کلرسنجی است.

وی افزود: طبق آزمون‌های کلرسنجی انجام شده بر روی آب شرب استان یزد، مطلوبیت کلر آزاد باقیمانده در آب بالای ۹۹ درصد می‌باشد.

علمدار با اشاره به معیار کدورت به عنوان یکی از ویژگی‌های فیزیکی نشان دهنده کیفیت آب گفت: براساس آزمون‌های کدورت سنجی انجام شده در سال ۱۴۰۲ روی نمونه‌های آب شبکه توزیع شهر‌های استان یزد، کدورت ۱۰۰ درصد نمونه‌ها در محدوده مطلوب و مجاز استاندارد قرار دارد.

وی تصریح کرد: همکاران ما در دفتر مرکز پایش و نظارت برکیفیت آب و فاضلاب استان یزد به صورت روزانه از مخازن و شبکه توزیع آب شرب شهر یزد نمونه‌برداری و آزمایش می‌کنند که شامل آزمون‌های میکروبیولوژی، کلر آزاد باقیمانده، هدایت الکتریکی، pH و دما می‌باشد.

کد خبر: 1726
  تاریخ خبر : 1402/06/27
  آخرین به‌روزرسانی : 1402/06/27
 روابط عمومی
 695