گزارش تصویری

اصلاح و بازسازی شبکه توزیع آب شهرستان تفت

مدیر دفتر بهره برداری و توسعه شبکه توزیع و کاهش آب بدون درآمد آبفای استان یزد گفت: هزار و 373 متر از شبکه توزیع آب شهری و روستایی شهرستان تفت اصلاح و بازسازی شد.

محمد فدوی مدیر دفتر بهره برداری و توسعه شبکه توزیع و کاهش آب بدون درآمد آبفای استان یزد گفت: به منظور جلوگیری از هدر رفت آب با توجه به افزایش تعداد حوادث پیش آمده بر اثر فرسودگی شبکه آب و همچنین تغییر قطر لوله به دلیل افزایش مصرف آب، هزار و 373 متر از شبکه توزیع آب شهرستان تفت در سال گذشته تعویض و بازسازی شد. 

او همچنین از اصلاح 100 متر خط انتقال آب این شهرستان با لوله پلی اتیلن 315 میلی متری خبر داد و افزود: در اثر سیل سال گذشته مسیر خط انتقال این لوله تخریب شده و احتمال خسارت و قطعی آب وجود داشت به همین منظور پس از اصلاح و لوله گذاری با بتن ریزی مستحکم شد.

مدیر دفتر بهره برداری و توسعه شبکه توزیع و کاهش آب بدون درآمد آبفای استان یزد بر مدیریت مصرف و توزیع عادلانه آب تاکید کرد و اظهار داشت: 2 هزار 900 متر مرمت آسفالت مسیر حوادث و بازسازی لوله، 23 مورد حمل و نصب شیر فلکه جدید، 31 مورد استاندارد سازی انشعابات قدیمی و فرسوده و سه مورد جابجایی کنتور مشترکین از دیگر اقدامات انجام شده این امور در سال گذشته جهت کاهش هدر رفت آب است.

کد خبر: 1922
  تاریخ خبر : 1403/01/18
 روابط عمومی
 127