گزارش تصویری

گام نهایی برای بهره برداری از مخزن 500 متر مکعبی بخش بهمن ابرکوه

مدیر امور آبفای شهرستان ابرکوه از احداث شیرخانه و اجرای 500 متر خط انتقال ورودی و خروجی مخزن500 مترمکعبی بخش بهمن این شهرستان خبر داد.

عظیمی مدیر امور آبفای شهرستان ابرکوه به پیشرفت 70 درصدی عملیات اجرایی تاسیسات شیرخانه این مخزن اشاره کرد و گفت: احداث شیرخانه به منظور وارد مدار کردن مخزن جدید، تنظیم فشار آب و کنترل ورودی و خروجی مخزن 500 متر مکعبی انجام گرفته است. 

او افزود: اجرای خط انتقال و احداث شیرخانه با اعتباری حدود 900 میلیون تومان از منابع داخلی شرکت در حال اجرا است و طی یک ماه آینده به بهره برداری می رسد.

کد خبر: 1923
  تاریخ خبر : 1403/01/18
 روابط عمومی
 130