گزارش تصویری

بهسازی دو حلقه چاه آب شهر تفت

مدیر امور آبفای شهرستان تفت از بهسازی دو حلقه چاه آب شهر تفت با هدف افزایش ظرفیت آبدهی این چاه ها خبر داد.

شاکری شمسی مدیر امور آبفای شهرستان تفت گفت: با بهسازی چاه شماره 2 و چاه شماره شش مزرعه میرسید محمد شهر تفت، بالغ بر 19 هزار نفر از جمعیت شهر تفت از آب شرب پایدار بهره مند می شوند.
او با بیان اینکه میزان آبدهی چاه ها پس از بهسازی به میزان قابل توجهی افزایش می یابد، افزود: پس از عملیات بهسازی دبی آب چاه شماره 2 از پنج لیتر به 20 لیتر بر ثانیه و دبی آب چاه شماره شش از یک و نیم لیتر به هفت لیتر بر ثانیه رسیده است.
مدیر امور آبفای شهرستان تفت ادامه داد: به منظور بازگردانی شرایط کمی و کیفی این چاه ها به حالت اولیه از روش های ترکیبی بهسازی همچون، لایروبی، پیستون زنی، ضربه هوای فشرده، برس زنی و... استفاده شد.
شاکری شمسی اخذ مجور چاه جدید، اخذ مجوز جابجایی چاه شماره 14 تفت، نصب چهار عدد شیر فشار شکن و ساخت مخزن 10 هزار متر مکعبی را از جمله اقدامات این امور برای بالا بردن تاب آوری آب شهر تفت عنوان کرد.
او گفت: با توجه به هزینه های سنگین و محدودیتهای حفر چاه جدید، بهسازی چاه برای بازگرداندن آن به شرایط اولیه بهره برداری یا افزایش آب دهی اجتناب ناپذیر است.

 

 

کد خبر: 1924
  تاریخ خبر : 1403/01/19
 روابط عمومی
 119