گزارش تصویری

کف شکنی و حفر گالری چاه روستای دیزران

سرپرست اداره آب و فاضلاب بخش گاریزات - کهدوئیه از کف شکنی و حفر گالری چاه روستای دیزران با هدف افزایش دبی آب این چاه خبر داد.

اصغر صادقی سرپرست اداره آب و فاضلاب بخش گاریزات - کهدوئیه گفت: با انجام پنج متر کف شکنی و حفر 45 متر گالری، یک لیتر بر ثانیه دبی این چاه افزایش یافته و به یک و نیم لیتر بر ثانیه رسید. 
 
او بر مدیریت مصرف آب برای گذر از تنش آبی تابستان پیش رو تاکید کرد و افزود: با بهسازی چاه روستای دیزران از توابع بخش گاریزات 100 خانوار با جمعیت 312 نفر از آب بهداشتی بهره مند می شوند. 
 
سرپرست اداره آب و فاضلاب بخش گاریزات - کهدوئیه هزینه اجرایی بهسازی این چاه را حدود 4 میلیارد ریال عنوان کرد و ادامه داد: 30 متر کول گذاری، پنج متر طوقه گذاری، تعویض قفل و درب چاه و همچنین رنگ آمیزی درب و پنجره های اتاقک چاه از جمله اقدامات صورت گرفته در راستای بهسازی چاه روستای دیزران است.

کد خبر: 1936
  تاریخ خبر : 1403/01/28
 روابط عمومی
 116