گزارش تصویری

برگزاری آزمون بررسی شایستگی شغل نگهبانی

مدیر آموزش و تشکیلات شرکت آبفای استان یزد از برگزاری آزمون بررسی شایستگی شغل نگهبانی در این مجموعه خبر داد.

هنرور مدیر آموزش و تشکیلات شرکت آبفای استان یزد گفت: این آزمون به منظور شایسته سالاری و انتخاب نیروی کیفی پیمانکار شغل نگهبانی از میان نیروهای معرفی شده از سوی شرکت پیمانکار برون سپار امنیتی، برگزار شد.

او افزود: در این آزمون 20 نفر شرکت داشتند که پس از بررسی شایستگی آنها پنج نفر انتخاب خواهد شد.

کد خبر: 1939
  تاریخ خبر : 1403/01/29
 روابط عمومی
 148