گزارش تصویری

تامین آب بخش آکرم آباد یزد با حفر یک حلقه چاه

مدیر امور آبرسانی شهرستان یزد گفت: به منظور تامین آب در شرایط اضطراری بخش اکرم آباد یزد یک حلقه چاه با عمق 180 متر حفر شد.

مجید آخوندزاده مدیر امور آبرسانی شهرستان یزد با بیان اینکه چاه تامین آب در شرایط اضطراری بخش آکرم آباد با اعتباری بالغ بر 20 میلیارد ریال به بهره برداری رسید، گفت: با حفر این چاه بیش از 15 هزار نفر از جمعیت بخش اکرم آباد از بهبود فشار آب و آب شرب پایدار برخوردار می شوند.

او دبی آب این چاه را  20 لیتر بر ثانیه عنوان کرد و افزود: خط انتقال این چاه 100 متر است که آب این چاه را به مخزن پنج هزار مترمکعبی اکرم آباد انتقال می دهد.

مدیر امور آبرسانی شهرستان یزد مدیریت مصرف آب برای گذر از تنش آبی تابستان پیش رو را ضروری خواند و ادامه داد: امیدوار هستیم بتوانیم با صرفه جویی  و همراهی مردم در تابستان1403 کمترین قطعی و افت فشار را شاهد باشیم.

کد خبر: 1950
  تاریخ خبر : 1403/02/04
 روابط عمومی
 112