گزارش تصویری

اجرای عملیات آبرسانی به سایت نهضت ملی مسکن شاهدیه

معاون توسعه و بهره برداری آبفای استان یزد از اجرای عملیات آبرسانی به سایت 245 واحدی نهضت ملی مسکن شاهدیه خبر داد.

احمد باقری پور معاون توسعه و بهره برداری آبفای استان یزد گفت: عملیات آبرسانی به پروژه 245 واحدی نهضت ملی مسکن شاهدیه با وسعت 16 هزار و 500 متر واقع در بلوار سعادت از اوایل فروردین آغاز و در حال اجرا است.

او اعتبار مورد نیاز برای احداث زیرساخت های آبرسانی به این سایت را حدود 140 میلیارد ریال عنوان کرد و افزود: این اعتبار از بودجه داخلی و عمرانی شرکت تامین می شود.

معاون توسعه و بهره برداری آبفای استان یزد از پیشرفت فیزیکی 80 درصدی عملیات حفاری شبکه توزیع آب این پروژه خبر داد و اظهار داشت: این سایت شامل چهار هزار و 200 متر شبکه توزیع آب است که تا کنون سه هزار و 500 متر حفاری، و عملیات لوله گذاری هزار و 900 متر آن انجام شده است.

باقری پور به اتمام پروژه تا پایان تیرماه اشاره کرد و ادامه داد: نیاز آبی سایت نهضت ملی مسکن شاهدیه چهار لیتر بر ثانیه است که از آب انتقالی تامین می شود.

کد خبر: 2020
  تاریخ خبر : 1403/03/20
 روابط عمومی
 58