گزارش تصویری

حفر یک حلقه چاه جدید برای جبران کمبود آب شرب شهر اردکان

مدیر امور آبفای اردکان گفت: به منظور جبران کمبود آب شرب شهر اردکان یک حلقه چاه جدید حفر و تجهیز شد.

مروتی مدیر امور آبفای اردکان گفت: با توجه به افزایش تقاضا برای آب شرب در فصل تابستان و به منظور تامین بخشی از نیاز آب شرب و بهداشتی شهر اردکان در این ایام، چاه دیلم حفر، تجهیز و در آستانه بهره برداری قرار گرفت.

او با پیش بینی برداشت بیش از 14 لیتر بر ثانیه آب از این چاه، افزود: با بهره برداری از چاه دیلم اردکان حدود 120 هزار نفر از جمعیت این شهر از آب شرب پایدار و بهبود فشار آب بهره مند می شوند.

مدیر امور آبفای اردکان ادامه داد: پروژه حفاری، لوله گذاری، آزمایش پمپاژ و ویدئومتری چاه دیلم اردکان به عمق 180 متر به روش روتاری با نظارت کارشناسان این دفتر در مدت 2 ماه به پایان رسید.

مروتی تصریح کرد: هزینه اجرای عملیات حفر و تجهیز این چاه به مبلغ 20 میلیارد ریال از محل اعتبارات داخلی تامین شده است که بعد از صدور مجوز نصب منصوبات وارد مدار بهره برداری می شود.

او اظهار داشت: کاهش بارندگی و افزایش روز افزون جمعیت و استفاده بیش از حد از آب های زیر زمینی, جوامع شهری را با بحران مواجه کرده است که برای گذر از آن نیازمند توجه ویژه شهروندان به راهکارهای صرفه جویی و مصرف بهینه آب دارد.

کد خبر: 2051
  تاریخ خبر : 1403/04/11
 روابط عمومی
 74