گزارش تصویری

بازدید مدیرکل امور بانوان استانداری یزد از نمایشگاه مدیریت مصرف شرکت آبفا

کاظمی مدیر کل امور بانوان استانداری یزد به همراه جمعی دیگر از بانوان شاغل در استانداری از نمایشگاه مدیریت مصرف شرکت آبفا بازدید کردند .

به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان یزد: نمایشگاه مدیریت مصرف با هدف معرفی وسایل کاهنده مصرف و تاثیر آن ها بر صرفه جویی در  مصرف آب ،به مناسبت هفته صرفه جویی در محل شرکت آبفا برگزار شد. .

کد خبر: 997
  تاریخ خبر : 1400/04/08
 روابط عمومی
 1273