گزارش تصویری

تصویب بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰1 آبفای یزد در مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت

جلسه مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شرکت آب و فاضلاب استان یزد بصورت ویدئوکنفرانسی به ریاست معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور برای تصویب بودجه پیشنهادی سال 1401 شرکت تشکیل که پس از بحث و بررسی به تصویب مجمع عمومی رسید.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان یزد : درجلسه بررسی تصویب بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰1 که به صورت «ویدیو کنفرانس»، با حضور مسعود خشایی معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی شرکت مهندسی آبفای کشور به عنوان ریاست مجمع ، محمدجواد ابوالحسینی معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری یزد و مهندس ریاضتی مدیر عامل شرکت آبفای استان یزد ، اعضای هیأت مدیره، معاونین و صاحبان سهام  برگزار شد و بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰1 این شرکت به تصویب مجمع رسید.

در ابتدا مهندس ریاضتی مدیر عامل شرکت گزارشی از عملکرد و فعالیت هیأت مدیره این شرکت در خصوص برنامه‌های پیش بینی شده برای یکسال مالی، اعم از درآمدها، اعتبارات دولتی، سایر منابع تامین اعتبار و برآورد هزینه‌ها جهت تحقق سیاست‌ها و نیل به اهداف این شرکت، ارائه نمود و در نهایت پس از تجزیه و تحلیل درخصوص درآمد‌های جاری و سرمایه‌ای و هزینه‌های شرکت، بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰1 به تصویب مجمع عمومی رسید.

کد خبر: 1118
  تاریخ خبر : 1400/11/13
 روابط عمومی
 1476