گزارش تصویری

بازدید سرپرست شرکت آبفا یزد از ساختمان جدید خدمات الکترونیک مشترکین

سرپرست شرکت آبفا یزد از ساختمان جدید خدمات الکترونیک مشترکین بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب وفاضلاب استان یزد:امید است همراه با مستقر شدن در ساختمان جدیدی شاهد تحولات بزرگی در بخش خدمات الکترونیک(سامانه 122) باشیم.

وی در ادامه از نیروهای سامانه 122 در خصوص تلاش شبانه روزی در این مرکز تشکر نمود.

کد خبر: 1201
  تاریخ خبر : 1401/03/08
 روابط عمومی
 1068