گزارش تصویری

جلسه شورای هماهنگی مدیران وزارت نیرو استان یزد

جلسه شوراری هماهنگی مدیران وزارت نیرو به میزبانی برق منطقه ای یزد تشکیل شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب وفاضلاب استان یزد:جلسه ای با حضور مدیران صنعت آب وبرق استان یزد در خصوص هماهنگی هرچه بیشتر در مورد مسائل فرهنگی ودینی تصمیم گیری شد.

در ابتدا نسبت به مرور صورت جلسات قبلی،برگزاری جلسه ای با ائمه جماعت استان وهمچنین بررسی رتبه کسب شده در ارزیابی فرهنگی ودینی وزارت نیرو به بحث وگفتگو پرداخته شد.

کد خبر: 1282
  تاریخ خبر : 1401/05/01
 روابط عمومی
 991