گزارش تصویری

کارفرهنگی را از کار اداری جدا بدانیم

نشستی با حضور مهاجری مشاور وزیر نیرو در امور فرهنگی و دینی در یزد برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان یزد: نشستی با حضور محمودرضا مهاجری مشاور وزیر نیرو در امور فرهنگی ودینی، مدیران صنعت آب وبرق، مدیران روابط عمومی و مسئولان فرهنگی صنعت آب و برق در خصوص مسائل فرهنگی و دینی برگزار شد و در ابتدای نشست به ارائه گزارش عملکرد نه ماهه شورای فرهنگی صنعت آب و برق استان در سال 1401 پرداخته شد.

مهاجری در این نشست افزود: استان یزد همیشه در مسائل فرهنگی سرآمد می باشد و لازم است در مورد نماز که یک شاخص برای مسائل فرهنگی می باشد توجه بیشتری شود.

وی خاطر نشان کرد: در ابتدای امر باید کار فرهنگی را از کار اداری جدا بدانیم، کارهای فرهنگی در ادارات را به عنوان ذخیره آخرت در نظر گرفته  و برای رضای خدا انجام دهیم.

مهاجری ادامه داد: مسئولان فرهنگی می بایست به مسائلی نظیر بحث قرآن، هیات مذهبی، آموزش فرزندان کارکنان صنعت آب و برق ، فرهنگ کتابخوانی در امور فرهنگی بپردازند.

وی تصریح کرد: همچنین مسائلی مانند راهیان پیشرفت، رسانه ها ی اجتماعی و فضای مجازی و... را  نیز در برنامه های کاری خود قرا بدهند.

کد خبر: 1441
  تاریخ خبر : 1401/10/17
 روابط عمومی
 833