گزارش تصویری

عملیات بتن ریزی مخزن سه هزار مترمکعبی ابرکوه

مدیر امور آبفای شهرستان ابرکوه از عملیات بتن ریزی مخزن سه هزار مترمکعبی بخش بهمن ابرکوه خبر داد.

عظیمی مدیر امور آبفای شهرستان ابرکوه  به پیشرفت 37 درصدی این پروژه اشاره کرد و گفت: این مخزن با هدف افزایش تاب آوری و تامین آب شرب پایدار شهر مهردشت ابرکوه در حال ساخت است. 
 
او اعتبار این پروژه را بیش از 60 میلیارد ریال عنوان کرد و افزود: اعتبار این پروژه در قالب طرح جهاد آبرسانی و از محل اعتبارات محرومیت زدایی تامین شده است. 
 
مدیر امور آبفای شهرستان ابرکوه اجرای چهار پارت فونداسیون، اتمام آرماتور بندی یکی از ابعاد مخزن و شروع عملیات تسطیح بستر برای اجرای تاسیسات مکانیکی را 
از جمله اقدامات انجام شده در این پروژه بیان کرد.

 

کد خبر: 1918
  تاریخ خبر : 1403/01/14
 روابط عمومی
 113