گزارش تصویری

اولویت شرکت آبفا تامین آب شرب است

تامین آب شرب مشترکین در اولویت شرکت آبفا یزد قراردارد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب وفاضلاب استان یزد:محمدمهدی خلاصه زاده ضمن تسلیت به همشهریان گرامی در خصوص سانحه واژگونی قطار مشهد به یزد گفت:کاهش شدید نزولات آسمانی وهمچنین در قبال آن افت سطح آبهای زیرزمینی باعث بالارفتن ای سی آب چاه ها در بعضی مناطق روستایی شده است،لذا شرکت آبفا هیچگاه از وظیفه ذاتی خود بابت تامین آب شرب مشترکین قافل نبوده است.

وی خاطر نشان کرد:اما روستای عبداله از توابع شهرستان تفت با توجه به بستر خود از دیرباز داری ای سی آب زیاد بوده است و شرکت آبفا مجبور به  جدا سازی آب شرب وبهداشت کرده و آب شرب مشترکهای خود را از طریق تانکر آبرسانی سیاروبا جا نمایی هشت عدد تانکر ثابت تامین نموده است.

خلاصه ادامه داد:در سالهای گذشته نیز شرکت آبفا اقدام به اخذ مجوز حفر چاه جهت تامین آب شرب مردم این منطقه نموده ،که با اعتراض روستاهای اطراف مواجه شده ولذا مجوز صادر نگردید ودر حال حاضر نیز نسبت به اخذ مجوز جدیدی از شرکت آب منطقه ای نموده است.

وی همچنین اذعان داشت:برنامه بلند مدت شرکت آبفا برای تامین آب شرب این مناطق پروژه زمزم می باشد که تا حد زیادی مشکلات آب شرب مشترکین مرتفع خواهد شد.

کد خبر: 1219
  تاریخ خبر : 1401/03/22
 روابط عمومی
 1104