گزارش تصویری

اولویت امور آبفای شهرستان خاتم تامین آب شرب پایدار است

مدیر امور آبفای شهرستان از تعویض پمپ چاه مجتمع آبرسانی چاهک در این شهرستان خبرداد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب وفاضلاب استان یزد؛عبداله حیدری مدیر امور آبفای شهرستان گفت:با توجه به حجم بارندگی های اخیر وهمچنین  بر اثر رعد وبرق های مهیب وبرخورد آن با تاسیسات چاه مذکور باعث سوختن پمپ آب و خارج از مدار شدن چاه شده بود که پرسنل توانمند شرکت آبفای شهرستان سریعا نسبت به تهیه و تعویض پمپ چاه مجتمع آبرسانی چاهک اقدام نمودند.

حیدری ادامه داد:اولویت شرکت آبفای شهرستان خاتم تامین آب شرب پایدار است وجهت رسیدن به این هدف از هیچ تلاشی دست بر نخواهد داشت و برای نیل به این هدف ، رعایت کردن مصرف بهینه آب توسط همشهریان نیز امری مهم و ضروری می باشد.

کد خبر: 1311
  تاریخ خبر : 1401/05/26
 روابط عمومی
 894