گزارش تصویری

اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب شهر یزد توسط سرمایه گذار

معاونت بهره برداری وتوسعه فاضلاب از واگذاری اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب شهر یزد به سرمایه گذار خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان یزد،عباسعلی فریمانی معاونت بهره برداری وتوسعه فاضلاب گفت:با توجه به اجرای 35درصدی شبکه جمع آوری در شهر یزد ، اجرای 65 درصد مابقی شبکه فاضلاب به سرمایه گذار واگذار شد که با توجه به اولویت در حال انجام می باشد.

وی خاطر نشان کرد: شهروندانی که در گذشته هزینه انشعاب فاضلاب را پرداخت نموده اند نیازی به پرداخت هزینه مجدد نمی باشندوبا همان هزینه قبلی به شبکه فاضلاب متصل می شوند.

کد خبر: 1488
  تاریخ خبر : 1401/11/25
 روابط عمومی
 868