گزارش تصویری

تقدیر از دفتر مدیریت ارتباط با مشتریان شرکت آبفای یزد

از دفتر مدیریت ارتباط با مشتریان شرکت آبفای یزد تقدیر شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب وفاضلاب استان یزد:طی لوحی از سوی علیرضا اقبال مشاور مدیرعامل ومدیرکل روابط عمومی ارتباط مردمی وامور بین الملل از مهدی دهقان نیری مدیر دفتر ارتباط با مشتریان شرکت آبفای یزد در خصوص ارتقای سطح خدمات در این دفتر تقدیر کرد.

در بخشی از این لوح چنین آمده است:

بدینوسیله  وبه پاس قدردانی از زحمات شما در راستای ارتقای سطح خدمات در دفتر مدیریت ارتباط با مشتریان شرکت آبفای یزد در سال1401 این لوح تقدیر به همراه آرزوی توفیقات روز افزون در عرصه های علمی وشغلی به جنابعالی اعطا می گردد.

کد خبر: 1507
  تاریخ خبر : 1401/12/22
 روابط عمومی
 810