گزارش تصویری

ثبت بیش از 260هزار تماس دریافتی در مرکز مشتریان شرکت آبفا در سال 1401

مدیرمرکز ارتباط با مشتریان شرکت آبفا استان از ثبت بیش از 260 هزار تماس دریافتی در سال گذشته خبر داد

به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان یزد، مهدی دهقان مدیر مرکز ارتباط با مشتریان شرکت آبفای استان گفت: کارشناسان مرکز ارتباط با مشتریان شرکت آبفا در سال 1401، در مجموع به 190 هزار  تماس دریافتی از سوی شهروندان در نقاط مختلف استان پاسخ دادند.

وی با اشاره به این اینکه تماس های دریافتی در شش حوزه مختلف است، افزود: تماس هادر خصوص پاسخگویی و راهنمایی، قطعی آب، افت فشار آب، پیگیری شکایات، حوادث فاضلاب و حوادث آب استان یزد در این مرکز به ثبت رسیده است.

دهقان در ادامه با اشاره به  تماس های ورودی با این مرکز اظهار داشت:در حدود260 هزار تماس ورودی به این مرکز بوده که از این تعداد87 هزار مربوط به تماس های خویش خدمت به منظور پرداخت و اعلام رقم کنتور می باشد.

وی در پایان افزود: بیشترین تماس از شهرستان یزد و کمترین تماس از بخش ندوشن درسال گذشته توسط این مرکز به ثبت رسیده است

کد خبر: 1541
  تاریخ خبر : 1402/02/20
 روابط عمومی
 733