گزارش تصویری

آشنایی مدیران شرکت آب و فاضلاب استان با روش مهارت های نرم

کارگاه آموزشی حل مسئله خلاق به منظور رشد و توسعه مهارت های نرم در حیطه خلاقیت فردی، گروهی و سازمانی ویژه مدیران شرکت آبفا برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان یزد؛ معین هنرور مدیر دفتر تشکیلات، آموزش و منابع انسانی شرکت آبفا ی یزد، گفت: باتوجه به ضرورت مقوله توسعه مهارت های نرم و پرورش ایده ها، کارگاه آموزشی خلاقیت و نوآوری فردی و سازمانی ویژه دو گروه از مدیران پایه، عملیاتی، میانی و ارشد به مدت دو روز برگزارشد.
وی افزود: بهبود نگرش مدیران در راستای پرورش و شکوفایی ایده ها  از جمله اهداف مهم برگزاری کارگاه بود.
هنرور در ادامه به اهمیت خلاقیت اشاره کرد و گفت: محصول خلاقیت آگاهانه و هدفمند، نو آوری است که وجود این ثمره در سازمان ها نیز باعث رشد، پویایی و شکوفایی می شود
وی عنوان کرد: بر این اساس سازمان یا جامعه باید برای رسیدن به اهداف و دستیابی به  نوآوری، بستر مناسب را فراهم کند.
گفتنی است شناخت مسئله، ریشه یابی، خلق راه های گوناگون، ارزیابی راه کارها، اجرا، کنترل، تمرین، رفع موانع، انواع تفکرات، پردازش نگاه، قالب های ذهنی، انواع تکنیک و تمرکز ذهنی از جمله مباحثی است که دراین همایش بررسی و آموزش داده شد.

 

 

کد خبر: 1592
  تاریخ خبر : 1402/03/29
 روابط عمومی
 757