گزارش تصویری

نشست وزیر نیرو با استاندار و مدیران عامل آبفا و آب منطقه ای استان های یزد و کرمان

علی اکبر محرابیان و معاونین در نشست با استاندار و مدیران عامل آبفا و آب منطقه ای استان های یزد و کرمان، آخرین وضعیت پروژه خط انتقال آب خلیج فارس را بررسی کردند.

در این جلسه مدیران عامل شرکت آبفا و آب منطقه ای استان یزد، راهکار ها و پیشنهادات خود را در خصوص اجرای هر چه بهتر طرح ارائه کردند. همچنین تصمیمات لازم جهت تسریع اجرای این پروژه اخذ شد.

کد خبر: 1754
  تاریخ خبر : 1402/08/02
 روابط عمومی
 591