گزارش تصویری

تقدیر مدیر عامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور از آبفای یزد

مدیر عامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور از عملکرد معاونت بهره برداری و توسعه آب آبفای یزد تقدیر کرد.

هاشم امینی مدیر عامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور گفت: در بررسی شاخص های عملکردی معاونت بهره برداری و توسعه آب، آبفای یزد در زمینه های حفاظت و نگهداری از تاسیسات آبرسانی، بهره برداری و نگه داری از خطوط انتقال و شبکه توزیع، پایش مستمر توزیع و تامین فشار آب و کاهش آب بدون درآمد شایسته تقدیر شد.

در این تقدیرنامه آمده است: توسعه و تعالی صنعت آب و فاضلاب در گرو تلاش خستگی ناپذیر و اراده مصمم تلاشگرانی است که همواره خدمت در این بخش را عبادت و مقدس دانسته و در عرصه خدمات رسانی به مردم و تحقق اهداف سازمانی خدمات شایسته ای را به ثبت می رسانند. بر این اساس با عنایت به نقش معاونت بهره برداری و توسعه شبکه آب شرکت های آب و فاضلاب در برنامه ریزی و نظارت بر طراحی و اجرا، راهبری و نگهداشت، بازسازی و ارتقای تاسیسات آب از عملکرد معاونت بهره برداری و توسعه آب آبفای یزد تقدیر به عمل می آید.

کد خبر: 1871
  تاریخ خبر : 1402/12/08
 روابط عمومی
 107