گزارش تصویری

برگزاری سلسله نشست های تخصصی منابع انسانی شرکت آبفای استان یزد

مدیر آموزش و تشکیلات شرکت آبفای استان یزد از برگزاری هفتمین نشست تخصصی منابع انسانی ویژه مدیران و معاونین این شرکت خبر داد.

هنرور مدیر آموزش و تشکیلات شرکت آبفای استان یزد گفت: هفتمین نشست تخصصی منابع انسانی با موضوع انگیزش و رضایت شغلی برای 40 نفر از مدیران و معاونین این شرکت برگزار شد.

او بر رفع موانع و چالش های انگیزش در رفتار سازمانی کارکنان تاکید کرد و افزود: هر سازمانی برای دستیابی به اهداف خود، نیازمند نیروی انسانی متخصص، خلاق و با انگیزه است و به همین دلیل رشد، پیشرفت، شکوفایی و ارتقای توانمندیهای کارکنان، همواره مورد توجه صاحبنظران و مدیران منابع انسانی قرار گرفته است.

مدیر آموزش و تشکیلات شرکت آبفای استان یزد توانمندسازی سرمایه انسانی با رویکرد پویایی و شایستگی سازمانی را گامی موثر در تسهیل دستیابی به اهداف راهبردی سازمان ها عنوان کرد و اظهار داشت: ویژگیهای انسان توانمند سازمانی، پیش نیازهای توانمندسازی کارکنان و مولفه ها و عناصر توانمند سازی از جمله مباحث مطرح شده در این نشست بوده است.

هنرور نقش مدیران بر بهره وری سازمانها را مهم برشمرد و علل گرایش سازمانها به توانمندسازی، روشها و فرایند توانمندسازی کارکنان و مزایا و موانع توانمندسازی را از دیگر موضوعات مطرح شده توسط اساتید این دوره عنوان کرد.

کد خبر: 1940
  تاریخ خبر : 1403/01/31
  آخرین به‌روزرسانی : 1403/02/01
 روابط عمومی
 170