گزارش تصویری

برگزاری دوره آموزشی نرم افزار پی وب

مدیر آموزش و تشکیلات شرکت آبفای استان یزد از برگزاری دوره آموزشی دو روزه نرم افزار پی وب برای پرسنل این شرکت خبر داد.

هنرور مدیر آموزش و تشکیلات شرکت آبفای استان یزد گفت: این شرکت در نظر دارد نسبت به استقرار نرم افزار پی وب اقدام نماید. از این رو دفتر تشکیلات، آموزش و منابع انسانی نسبت به برگزاری دوره آموزشی دو روزه اقدام نموده است.

او افزود: در روز اول این دوره آموزشی برای راهبران نحوه ی مدیریت سامانه، سطوح و تعاریف موضوعات تدریس شده است.

مدیر آموزش و تشکیلات شرکت آبفای استان یزد ادامه داد: در روز دوم این دوره نحوه کار با نرم افزار و ثبت نمونه قرارداد های شرکت در سامانه ارائه شد.

هنرور با بیان اینکه این نرم افزار با هدف سهولت سطح مدیریت پروژه های شرکت تهیه شده است، اظهار داشت: امکان ارسال صورت حساب وضعیت ها به صورت الکترونیک، امکان مشاهده گزارش های مدیریتی و پیشرفت پروژه و همچنین مشاهده صورت وضعیت های تایید شده از قابلیت این نرم افزار است.

کد خبر: 1955
  تاریخ خبر : 1403/02/08
 روابط عمومی
 82