گزارش تصویری

اولین جلسه کارگروه ستاد مردمی سازی دولت در شرکت آب و فاضلاب استان یزد

مسئول ستاد مردمی سازی شرکت آبفای استان یزد از برگزاری اولین جلسه کارگروه ستاد مردمی سازی دولت در شرکت آب و فاضلاب استان در سال 1403 خبر داد.

افخمی مسئول ستاد مردمی سازی شرکت آبفای استان یزد در این جلسه که با حضورمدیرعامل شرکت، معاونین خدمات مشترکین  و درآمد، مالی و پشتیبانی و اعضای کارگروه مردمی سازی بر گزار شد، به ارائه گزارشی از اقدامات صورت گرفته در سال 1402 و همچینین برنامه های پیش رو در راستای مردمی سازی امور شرکت پرداخت .

علمدار مدیر عامل شرکت آبفای یزد نیز در این جلسه با تاکید بر شعار سال 1403 که از سوی رهبر معظم انقلاب اعلام شده، خواستار ورود جدی و عملیاتی کارگروه در پیشبرد اهداف دولت در مشارکت دادن مردم و گروههای مردمی در امور اجرایی و نظارتی شد و گفت: با تشکیل جلسات منظم با عوامل اصلی و معاونین مربوطه، طرح ها و برنامه ها تحلیل، بررسی و با در نظر گرفتن تبعات و منافع حضور و مشارکت مردم نسبت به اجرایی نمودن طرحهای مردمی سازی اقدام شود.

او با بیان اینکه روستاها ظرفیتهای بالقوه ای برای مشارکت در اجرا و نظارت بر طرحهای آب و فاضلاب دارند، افزود: اجرای برنامه های مصوب از روستاها در اولویت قرار گیرد .

جعفری معاون خدمات مشترکین و درآمد شرکت آبفا نیز در این جلسه به بیان ایده ها و برنامه های قابل اجرا در حوزه مشترکین و تحلیل شرایط و ضوابط مشارکت مردم پرداخت و اقدامات قابل اجرا  را در دو بخش خدمات مشترکین و مدیریت مصرف معرفی کرد و در این خصوص توضیحاتی را ارائه نمود.

کد خبر: 1957
  تاریخ خبر : 1403/02/08
 روابط عمومی
 123