گزارش تصویری

تقدیر از رابطین روابط عمومی شرکت آبفای استان یزد

مدیر روابط عمومی شرکت آبفای استان یزد گفت: از رابطین روابط عمومی ادارات تابعه استان تقدیر به عمل آمد.

ضیاء زینی مدیر روابط عمومی شرکت آبفای استان یزد عملکرد رابطین روابط عمومی ادارات تابعه را مطلوب ارزیابی کرد و از رابطین برتر در پیشبرد شاخص های روابط عمومی از جمله ارسال اخبار، فرهنگ سازی، آموزش همگانی، نظرسنجی از مشترکین و..... تقدیر و تشکر کرد.

او در این مراسم با برشمردن نقش و جایگاه روابط عمومی در انعکاس فعالیت های انجام شده افزود: انعکاس اخبار فعالیت ها و عملکرد شرکت و امورهای تابعه در روابط عمومی به  عرصه ظهور می رسد و مردم از آنها اطلاع پیدا می کنند.

مدیر روابط عمومی شرکت آبفای استان یزد با تاکید بر بررسی و تجزیه و تحلیل انعکاس اخبار فعالیت های شرکت گفت: بایستی بازخورد فعالیت ها مورد ارزیایی، سنجش، تجزیه و تحلیل قرار گرفته تا در جهت بهبود ارائه خدمات مورد استفاده قرار گیرد.

زینی اظهار داشت: سعید اکرمی رابط امور ابرکوه، علیرضا بیضایی رابط امور تفت و حامد مزیدی رابط اشکذر خائز رتبه برتر شدند.

کد خبر: 2057
  تاریخ خبر : 1403/04/17
  آخرین به‌روزرسانی : 1403/04/17
 روابط عمومی
 63