گزارش تصویری

درخشش همکاران آبفا در همایش ملی مدیریت کیفیت آب

در دومین همایش ملی مدیریت کیفیت آب و چهارمین همایش ملی مدیریت مصرف آب با رویکرد کاهش هدررفت و بازیافت، مقاله آقایان محمدحسین عارف و رحیم باقری به عنوان مقاله برتر معرفی شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آبفای استان یزد، با نظر کمیته علمی کنگره، مقاله " تعیین منشا شوری با استفاده از رخساره های هیدروشیمیایی (HFE) و ایزوتوپی (H2 و O18) آب زیرزمینی دشت یزد" نوشته آقایان محمدحسین عارف و رحیم باقری عنوان برتر را از آن خود کرد.

گفتنی است دومین همایش ملی مدیریت کیفیت آب و چهارمین همایش ملی مدیریت مصرف آب با رویکرد کاهش هدررفت و بازیافت روز هفتم تا نهم آذرماه 1402 با همکاری انجمن آب و فاضلاب ایران و دانشگاه تهران، در محل دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تهران برگزار شد.

کد خبر: 1812
  تاریخ خبر : 1402/10/09
 روابط عمومی
 513